Ακοομετρητής AD528

Διαγνωστικός ακοομετρητής

Με κάψες DD45, οστεόφωνο Β71 με στεφάνι στήριξης, κουμπί απαντήσεως ασθενούς, μνήμη για 500 ασθενείς

Σύνδεση με Η/Υ ή απευθείας σε εκτυπωτή

(Αέρινη – Οστέινη – Ομιλητική με ελληνική λίστα λέξεων – Auto ThresholdMaskingNB/WB)

Προαιρετικά:

  • Σύνδεση με Η/Υ (data transfer)
  • Binaural speech
  • Special Tests (ABLB , Bekesy , SISI , Langenbeck ,Weber)
up> down>
Κατηγορία:

Description

Διαγνωστικός ακοομετρητής

Με κάψες DD45, οστεόφωνο Β71 με στεφάνι στήριξης, κουμπί απαντήσεως ασθενούς, μνήμη για 500 ασθενείς

Σύνδεση με Η/Υ ή απευθείας σε εκτυπωτή

(Αέρινη – Οστέινη – Ομιλητική με ελληνική λίστα λέξεων – Auto ThresholdMaskingNB/WB)

Προαιρετικά:

  • Σύνδεση με Η/Υ (data transfer)
  • Binaural speech
  • Special Tests (ABLB , Bekesy , SISI , Langenbeck ,Weber)