Δοχείο Αραίωσης Ανάμειξης Vacucid 2

Οδηγίες Χρήσης

 • Αραιώστε 2% του υγρού VACUCID 2 στο δοχείο
 • Ανακινήστε απαλά το δοχείο για να αναμειχθεί το διάλυμα
 • Χαλαρώστε το μαύρο καπάκι για να υπάρχει αέρας. Συνδέστε τους σωλήνες αναρρόφησης και αναρροφήστε το αραιωμένο διάλυμα.
 • Αφήστε το διάλυμα να δράσει τουλάχιστον 15 λεπτά. Για φυματιοκτόνο δράση, ο χρόνος 60 λεπτών είναι επαρκής. Το διάλυμα μπορεί να αφεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό
 • Ξεπλύνετε ρουφώντας το καθαρό νερό μέσω του συστήματος (τουλάχιστον 1 λίτρο)
up> down>
Κατηγορία:

Description

Οδηγίες Χρήσης

 • Αραιώστε 2% του υγρού VACUCID 2 στο δοχείο
 • Ανακινήστε απαλά το δοχείο για να αναμειχθεί το διάλυμα
 • Χαλαρώστε το μαύρο καπάκι για να υπάρχει αέρας. Συνδέστε τους σωλήνες αναρρόφησης και αναρροφήστε το αραιωμένο διάλυμα.
 • Αφήστε το διάλυμα να δράσει τουλάχιστον 15 λεπτά. Για φυματιοκτόνο δράση, ο χρόνος 60 λεπτών είναι επαρκής. Το διάλυμα μπορεί να αφεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό
 • Ξεπλύνετε ρουφώντας το καθαρό νερό μέσω του συστήματος (τουλάχιστον 1 λίτρο)