Ωτικός Σπόγγος

Διαστάσεων 9 x 15 mm

Κατάλληλο για εξωτερικές ωτίτιδες

Χρησιμεύει στην διάνοιξη του έξω ακουστικού πόρου, στη βέλτιστη χρήση ωτικών σταγόνων και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία ασθενούς

Αποστειρωμένος ανά τεμάχιο

Μιας χρήσης

up> down>
Κατηγορία:

Description

Διαστάσεων 9 x 15 mm

Κατάλληλο για εξωτερικές ωτίτιδες

Χρησιμεύει στην διάνοιξη του έξω ακουστικού πόρου, στη βέλτιστη χρήση ωτικών σταγόνων και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία ασθενούς

Αποστειρωμένος ανά τεμάχιο

Μιας χρήσης