Πάστα Αγώγιμη ABR

Κατάλληλη για διενέργεια ηλεκτρομυογραφημάτων και προκλητών ακουστικών δυναμικών

up> down>
Κατηγορία:

Description

Κατάλληλη για διενέργεια ηλεκτρομυογραφημάτων και προκλητών ακουστικών δυναμικών