Ψηφιακό Πιεσόμετρο Omron

Με εύκολη περιχειρίδα 22-32 cm από υλικά νάιλον και πολυεστέρας

Τεχνολογία Intellisense

Με ανιχνευτή ακανόνιστου καρδιακού παλμού που αποφασίζει πλήρως αυτόματα εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι έγκυρο ή η μέτρηση πρέπει να επαναληφθεί

Εύρος μέτρησης: Πίεση: 0 mmHg έως 299 mmHg ± 3 mmHg / Σφυγμός: 40 έως 180 λεπτά ± 5% της ένδειξης οθόνης

Ανίχνευση θέσης περιχειρίδας

Μνήμη (με δεδομένα και χρόνο): 30

Με υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων

Μέθοδος μέτρησης: Παλμομετρική

Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες AA 1.5V

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1000 μετρήσεις

Βάρος χωρίς μπαταρίες 250 g (συσκευή)

+ 130 g (περιχειρίδα)

Μέγεθος: 103 x 80 x (ύψος) 129 mm

up> down>
Κατηγορία:

Description

Με εύκολη περιχειρίδα 22-32 cm από υλικά νάιλον και πολυεστέρας

Τεχνολογία Intellisense

Με ανιχνευτή ακανόνιστου καρδιακού παλμού που αποφασίζει πλήρως αυτόματα εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι έγκυρο ή η μέτρηση πρέπει να επαναληφθεί

Εύρος μέτρησης: Πίεση: 0 mmHg έως 299 mmHg ± 3 mmHg / Σφυγμός: 40 έως 180 λεπτά ± 5% της ένδειξης οθόνης

Ανίχνευση θέσης περιχειρίδας

Μνήμη (με δεδομένα και χρόνο): 30

Με υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων

Μέθοδος μέτρησης: Παλμομετρική

Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες AA 1.5V

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1000 μετρήσεις

Βάρος χωρίς μπαταρίες 250 g (συσκευή)

+ 130 g (περιχειρίδα)

Μέγεθος: 103 x 80 x (ύψος) 129 mm