Βελόνη Έγχυσης Τυμπανικής Μεμβράνης

25G

Διαστάσεων 0,50 x 75 mm

up> down>
Κατηγορία:

Description

25G

Διαστάσεων 0,50 x 75 mm