Ακοομετρητής AD629

Αέρινη – Οστέινη – Ομιλητική – ABLB – Stenger – SISI

Masking: NB/WB/SN

Auto Threshold

TDH 39 / B71 με έξτρα ηχομονωτικές κάψες

Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης

Υβριδικό πρόγραμμα για χειρισμό από συσκευή και απευθείας από τον υπολογιστή

Δυνατότητα απάντησης ασθενή (ΤΒ Mic)

Σύνδεση με Η/Υ για αρχειοθέτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και εκτύπωση εξετάσεων μέσω USB

Σύνδεση απευθείας με εκτυπωτή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: +2 channel tone/speech testing, Langenbeck, MHA and Bekesy και δυνατότητα αναβάθμισης έως 20.000Ηz

up> down>
Κατηγορία:

Description

Αέρινη – Οστέινη – Ομιλητική – ABLB – Stenger – SISI

Masking: NB/WB/SN

Auto Threshold

TDH 39 / B71 με έξτρα ηχομονωτικές κάψες

Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης

Υβριδικό πρόγραμμα για χειρισμό από συσκευή και απευθείας από τον υπολογιστή

Δυνατότητα απάντησης ασθενή (ΤΒ Mic)

Σύνδεση με Η/Υ για αρχειοθέτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και εκτύπωση εξετάσεων μέσω USB

Σύνδεση απευθείας με εκτυπωτή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: +2 channel tone/speech testing, Langenbeck, MHA and Bekesy και δυνατότητα αναβάθμισης έως 20.000Ηz