Ακοομετρητής Τυμπανομετρητής ΑΑ222

Συσκευή COMPACT

Ακοογράφος και Tυμπανογράφος

Αέρινη-Οστέινη-Ομιλητική- ABLB-Stenger-SISI Test

Masking: NB/WB/SN

Τόνος 226Hz

TDH 39 / B 71

Δυνατότητα απάντησης ασθενή (ΤΒ Mic)

Auto Threshold

Reflex Ipsi-Contra 500Hz-4KHz έως 110 DB

Decay Test

Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος με ακέραια τυμπανική μεμβράνη

Σύνδεση με Η/Υ για αρχειοθέτηση, αποθήκευση και επεξεργασία εξετάσεων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

up> down>
Κατηγορία:

Description

Συσκευή COMPACT

Ακοογράφος και Tυμπανογράφος

Αέρινη-Οστέινη-Ομιλητική- ABLB-Stenger-SISI Test

Masking: NB/WB/SN

Τόνος 226Hz

TDH 39 / B 71

Δυνατότητα απάντησης ασθενή (ΤΒ Mic)

Auto Threshold

Reflex Ipsi-Contra 500Hz-4KHz έως 110 DB

Decay Test

Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος με ακέραια τυμπανική μεμβράνη

Σύνδεση με Η/Υ για αρχειοθέτηση, αποθήκευση και επεξεργασία εξετάσεων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ