Τυμπανομετρητής AT235

Διαγνωστικός τυμπανομετρητής που περιλαμβάνει probe με

διακόπτη λειτουργίας, δέκτη Contra,

σετ θηλών όλων των μεγεθών, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ

και πρόγραμμα Η/Υ

Tόνος 226Hz

ReflexIPSI 500Hz-4000Hz

ReflexCONTRA 500Hz-4000Hz

DECAYTest

Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος

Aέρινη ακοομέτρηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 678-800-1000Hz (AT 235h)

up> down>
Κατηγορία:

Description

Διαγνωστικός τυμπανομετρητής που περιλαμβάνει probe με

διακόπτη λειτουργίας, δέκτη Contra,

σετ θηλών όλων των μεγεθών, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ

και πρόγραμμα Η/Υ

Tόνος 226Hz

ReflexIPSI 500Hz-4000Hz

ReflexCONTRA 500Hz-4000Hz

DECAYTest

Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος

Aέρινη ακοομέτρηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 678-800-1000Hz (AT 235h)