Ενδοσκοπική Πηγή Φωτισμού c7100 01

Η πηγή ψυχρού φωτισμού μοντέλο C7100.01 έχει πολύ υψηλή απόδοση έντασης φωτισμού με τεχνολογία LED και καινοτόμο σχεδιασμό οπτικών ινών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες εφαρμογές ενδοσκόπησης.

Η απαράμιλλη μεγάλη διάρκεια ζωής της > 50.000 ώρες (μεγαλύτερη από 250 λάμπες αλογόνου ή 100 λάμπες Χenon) την καθιστά οικονομική λύση μιας και δεν χρειάζεται ποτέ αλλαγή λάμπας και έτσι μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων που προκαλούνται από διακοπή του φωτισμού κατά τη λειτουργία.

Η πηγή C7100.01 είναι πάρα πολύ αθόρυβη συγκριτικά με αντίστοιχες πηγές μιας και δεν παράγει περισσότερο από 30dB(A) αερομεταφερόμενο θόρυβο, αποτρέποντας τον ενοχλητικό θόρυβο στο χειρουργείο και παρέχοντας ένα άνετο περιβάλλον λειτουργίας και διάγνωσης.

Παρέχει 2 τρόπους ρύθμισης της έντασης του φωτός: μπορεί να μειωθεί με χειροκίνητα με το κουμπί ελέγχου στον μπροστινό πίνακα. Εναλλακτικά, η ένταση φωτός εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ανάλογα με το σήμα εισόδου βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή υψηλής ευκρίνειας μέσω της υποδοχής BNC στο πίσω μέρος της.

Προσφέρει σταθερή θερμοκρασία χρώματος κατά τη μείωση της φωτεινότητας με αποτέλεσμα μια σταθερή οπτική εμφάνιση, σε αντίθεση με μια λάμπα αλογόνου όπου η θερμοκρασία χρώματος αλλάζει όταν το φως μειώνεται ή καθώς η λυχνία LED παλιώνει.

up> down>
Κατηγορία:

Description

Η πηγή ψυχρού φωτισμού μοντέλο C7100.01 έχει πολύ υψηλή απόδοση έντασης φωτισμού με τεχνολογία LED και καινοτόμο σχεδιασμό οπτικών ινών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες εφαρμογές ενδοσκόπησης.

Η απαράμιλλη μεγάλη διάρκεια ζωής της > 50.000 ώρες (μεγαλύτερη από 250 λάμπες αλογόνου ή 100 λάμπες Χenon) την καθιστά οικονομική λύση μιας και δεν χρειάζεται ποτέ αλλαγή λάμπας και έτσι μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων που προκαλούνται από διακοπή του φωτισμού κατά τη λειτουργία.

Η πηγή C7100.01 είναι πάρα πολύ αθόρυβη συγκριτικά με αντίστοιχες πηγές μιας και δεν παράγει περισσότερο από 30dB(A) αερομεταφερόμενο θόρυβο, αποτρέποντας τον ενοχλητικό θόρυβο στο χειρουργείο και παρέχοντας ένα άνετο περιβάλλον λειτουργίας και διάγνωσης.

Παρέχει 2 τρόπους ρύθμισης της έντασης του φωτός: μπορεί να μειωθεί με χειροκίνητα με το κουμπί ελέγχου στον μπροστινό πίνακα. Εναλλακτικά, η ένταση φωτός εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ανάλογα με το σήμα εισόδου βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή υψηλής ευκρίνειας μέσω της υποδοχής BNC στο πίσω μέρος της.

Προσφέρει σταθερή θερμοκρασία χρώματος κατά τη μείωση της φωτεινότητας με αποτέλεσμα μια σταθερή οπτική εμφάνιση, σε αντίθεση με μια λάμπα αλογόνου όπου η θερμοκρασία χρώματος αλλάζει όταν το φως μειώνεται ή καθώς η λυχνία LED παλιώνει.