Βαμβακοφόροι Μεταλλικοί

Εντός σωληναρίου

Αποστειρωμένοι ανά τεμάχιο

Με υλικό μεταφοράς Stuart

Προορίζονται για διάφορες εφαρμογές όπως πληγές ασθενών, δειγματοληψία ωτός κα

up> down>
Κατηγορία:

Description

Εντός σωληναρίου

Αποστειρωμένοι ανά τεμάχιο

Με υλικό μεταφοράς Stuart

Προορίζονται για διάφορες εφαρμογές όπως πληγές ασθενών, δειγματοληψία ωτός κα