Ακοομετρητής AD226

Περιλαμβάνει κάψες DD45, οστεόφωνο Β71 με στεφάνι στήριξης, κουμπί απαντήσεως ασθενούς, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και πρόγραμμα Η/Υ για χειρισμό από τον Η/Υ

Σύνδεση απευθείας με εκτυπωτή

Λειτουργία με μπαταρίες και ρεύμα

Διαθέτει μικρόφωνο στη συσκευή για επικοινωνία με ασθενή (μέσω των καψών)

(Αέρινη – Οστέινη – ABLB – Stenger – Auto Threshold, Masking: NB/WB)

up> down>
Κατηγορία:

Description

Περιλαμβάνει κάψες DD45, οστεόφωνο Β71 με στεφάνι στήριξης, κουμπί απαντήσεως ασθενούς, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και πρόγραμμα Η/Υ για χειρισμό από τον Η/Υ

Σύνδεση απευθείας με εκτυπωτή

Λειτουργία με μπαταρίες και ρεύμα

Διαθέτει μικρόφωνο στη συσκευή για επικοινωνία με ασθενή (μέσω των καψών)

(Αέρινη – Οστέινη – ABLB – Stenger – Auto Threshold, Masking: NB/WB)