Πλατφόρμα Προκλητών Δυναμικών Eclipse

Δύναται να επεκταθεί  για να εκτελεί  εξετάσεις  ASSR ,ABRIS ,VEMP , DPOAE και TEOAE.

Συνδέεται  με  H/Y.

Διαθέτει  προενισχυτή με:

2  ενεργά κανάλια

Gain  80 db

απόκριση συχνότητας μέχρι 5000 Ηz

θόρυβο 4nV /√Hz

Λόγο CMR > 118 dB

Αντίσταση εισόδου  >10 MΩ

Διαθέτει ερεθίσματα Click , CE-Chirp

Διαθέτει Tone burst:σε συχνότητες:   0,5 kHz έως 4kHz,

Φακέλους Blackman, Gaussian, Hanning, Hamming, Bartlett, Rectangle και χειροκίνητα rise/plateau/fall.

NB CE-Chirp :500Hz, 1kHz, 2kHz και 4kHz.

Διαθέτει masking λευκού θορύβου 0 έως –40dB ανάλογα με τα ερεθίσματα.

Συνοδεύεται από  δέκτες αέρος insert, καλώδια ηλεκτροδίων , ηλεκτρόδια, πλήρες σετ θηλών σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, gel καθαρισμού και πανάκια καθαρισμού.

Διαθέτει χρόνο ανάλυσης 0 έως 900 mS

Διαθέτει ενίσχυση (Gain):

Αυτόματη ρύθμιση πριν από κάθε τεστ.

Χειροκίνητη με βήματα 6dB από 74dB έως 104dB

Διαθέτει σύστημα απόρριψης με 2 μηχανισμούς.

Διαθέτει ψηφιακό σύστημα καθορισμού φίλτρων Low Pass και High Pass τα οποία μπορούν να αλλαχθούν από τον χρήστη κατά τη διάρκεια του τεστ ή όταν το τεστ έχει ολοκληρωθεί .(από 0,5 Ηz έως 100 Hz)

Διαθέτει πίνακα Latency.

Δύναται να εξετάζει και τα δύο αυτιά ταυτόχρονα.

up> down>
Κατηγορία:

Description

Δύναται να επεκταθεί  για να εκτελεί  εξετάσεις  ASSR ,ABRIS ,VEMP , DPOAE και TEOAE.

Συνδέεται  με  H/Y.

Διαθέτει  προενισχυτή με:

2  ενεργά κανάλια

Gain  80 db

απόκριση συχνότητας μέχρι 5000 Ηz

θόρυβο 4nV /√Hz

Λόγο CMR > 118 dB

Αντίσταση εισόδου  >10 MΩ

Διαθέτει ερεθίσματα Click , CE-Chirp

Διαθέτει Tone burst:σε συχνότητες:   0,5 kHz έως 4kHz,

Φακέλους Blackman, Gaussian, Hanning, Hamming, Bartlett, Rectangle και χειροκίνητα rise/plateau/fall.

NB CE-Chirp :500Hz, 1kHz, 2kHz και 4kHz.

Διαθέτει masking λευκού θορύβου 0 έως –40dB ανάλογα με τα ερεθίσματα.

Συνοδεύεται από  δέκτες αέρος insert, καλώδια ηλεκτροδίων , ηλεκτρόδια, πλήρες σετ θηλών σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, gel καθαρισμού και πανάκια καθαρισμού.

Διαθέτει χρόνο ανάλυσης 0 έως 900 mS

Διαθέτει ενίσχυση (Gain):

Αυτόματη ρύθμιση πριν από κάθε τεστ.

Χειροκίνητη με βήματα 6dB από 74dB έως 104dB

Διαθέτει σύστημα απόρριψης με 2 μηχανισμούς.

Διαθέτει ψηφιακό σύστημα καθορισμού φίλτρων Low Pass και High Pass τα οποία μπορούν να αλλαχθούν από τον χρήστη κατά τη διάρκεια του τεστ ή όταν το τεστ έχει ολοκληρωθεί .(από 0,5 Ηz έως 100 Hz)

Διαθέτει πίνακα Latency.

Δύναται να εξετάζει και τα δύο αυτιά ταυτόχρονα.