Διακλυσμός Νερού Aqua Stim

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως standalone συσκευή είτε μέσω VNG προγράμματος Η/Υ

Σύνδεση μέσω USB σε Η/Υ

Χρόνος διακλυσμού: 30sec

Διαστάσεις: 35cm πλάτος και 21cm ύψος

Βάρος: 5,4 Kg

Kατανάλωση ρεύματος: 600Watt

Περιλαμβάνει εξωτερικό δοχείο νερού που παρέχει τη δυνατότητα  για περίπου 14 διακλυσμούς

up> down>
Κατηγορία:

Description

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως standalone συσκευή είτε μέσω VNG προγράμματος Η/Υ

Σύνδεση μέσω USB σε Η/Υ

Χρόνος διακλυσμού: 30sec

Διαστάσεις: 35cm πλάτος και 21cm ύψος

Βάρος: 5,4 Kg

Kατανάλωση ρεύματος: 600Watt

Περιλαμβάνει εξωτερικό δοχείο νερού που παρέχει τη δυνατότητα  για περίπου 14 διακλυσμούς